Polikliniek hematologie

Het secretariaat van de polikliniek bestaat uit medische secretaresses die samen verantwoordelijk zijn voor het zo optimaal mogelijk draaien van de polikliniek. Dagelijks vinden gelijktijdig 2 of 3 spreekuren plaats van 0830 tot ± 1400 uur.

Veel patiënten komen vanuit heel Nederland vanwege de onderdelen van de Hematologie waarin wij in Leiden zijn gespecialiseerd. Sommige patiënten komen alleen voor een behandelingsadvies of een second opinion, anderen worden na het bezoek aan de arts kortdurend behandeld op de kortverblijfafdeling, of worden opgenomen in de kliniek.

Als polisecretaresse ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënten. Je maakt patiënten wegwijs op de polikliniek en vertelt ze over de gang van zaken tijdens het bezoek.

Als polisecretaresse ben je verantwoordelijk voor alle secretariële handelingen betreffende spreekuurbegeleleiding (voorbereiden, baliewerkzaamheden patiënten te woord staan en afhandelen), onderzoeken (bijvoorbeeld röntgenonderzoek en bloedonderzoek), opnames op de kortverblijfafdeling (voor chemokuren en/of transfusies) en alle inkomende en uitgaande correspondentie.

Op de polikliniek is een prikpost, waar een oriënterend bloedonderzoek wordt verricht voorafgaand aan het bezoek bij de arts. Na het bezoek aan de arts worden de patiënten vaak doorgestuurd naar de verpleegpost die ook op de poli aanwezig is. Hier worden verschillende verpleegkundige handelingen gedaan, waaronder beenmergpuncties en bloedafnames.

Door de diversiteit heb je veel contacten met verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Je moet vooral stressbestendig zijn en goed kunnen organiseren.

Het is een enerverende poli waar je door patiënten en collega’s zeer gewaardeerd wordt