Werken bij

Hematologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met onderzoek en behandeling van volwassenen met aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren. Hematologen zijn internisten die een extra opleiding in de Hematologie hebben genoten.

De afdeling Hematologie bestaat uit een polikliniek en een kliniek voor Hematologie en Beenmergtransplantatie. Verder behoren tot de afdeling Hematologie het Laboratorium voor Speciële Hematologie en een onderzoekslaboratorium.

Gebieden waar de afdeling Hematologie speciale aandacht voor heeft zijn beenmergtransplantatie, immunotherapie en nieuwe medicamenten op het gebied van (kwaadaardige) ziekten van bloed en lymfklieren.

Voor vacatures verwijzen we u naar de algemene vacaturepagina van het LUMC.