Trombotische  trombocytopenische purpura (TTP)

Voor Trombotische  trombocytopenische purpura (TTP) verwijzen we naar de Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie op website van de Nederlands vereniging van Hematologen (www.hematologienederland.nl). TTP is hier een onderdeel van.

Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie

Initiatiefnemer: Werkgroep niet-oncologische hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie Nederlandse Federatie voor Nefrologie