Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

Voor idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) verwijzen we naar de Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie op website van de Nederlands vereniging van Hematologen (www.hematologienederland.nl). ITP is hier een onderdeel van.

Richtlijn voor behandeling van patiënten met idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

Initiatiefnemer: Werkgroep niet-oncologische hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie Nederlandse Federatie voor Nefrologie