Niet oncologische hematologie

 

Algemeen

Hemolytische anemie (Beschrijving volgt)

 

Hemoglobinopathie  (Beschrijving volgt)

 

Aplastische anemie

 

Paroxysmale nocturne hemoglobinurie (PNH)

 

Neutropenie en agranulocytose (Beschrijving volgt)

 

Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

 

Trombotische  trombocytopenische purpura (TTP) 

(onderdeel van richtlijn TMA van de Nederelandse Vereniging voor Hematologie)