Hemostase en trombose

Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolie