Primair mediastinaal grootcellig B-cel-lymfoom (PM-LBCL)

Vervolg diagnostiek onder therapie

 


S2: Tussen stadiëring
S3: Stadiëring na behandeling (4 weken na laatste kuur)
S4: Recidief stadiëring