Klassiek Hodgkin lymfoom (cHL)

Vervolg diagnostiek onder therapie

  


S2: Tussen stadiëring en s2: kleine tussen stadiëring
S3: Diagnostiek na behandeling
S4: Stadiering bij recidief