Tumorlysis syndroom (TLS)

Risicofactoren en schatting

Het risico op klinisch TLS kan voor de start van cytoreductieve therapie worden bepaald aan de hand van de combinatie van onderliggende ziekte, nierfunctie, laboratoriumonderzoek en soort cytoreductieve therapie. 

Diagnose en karakteristieken onderliggende ziekte

In navolging van Cair et al.(1)  zijn op basis van de onderliggende ziekte 3 risicogroepen te onderscheiden:

 • Laag risico ziekte (LRD): minder dan 1% risico op TLS
  • Multipel myeloom
  • Indolente lymfomen
  • Hooggradige lymfomen met normaal LDH
  • Hodgin-lymfoom zonder bulky disease
  • CLL met <50x109 leukocyten/l
  • CML chronische fase
  • AML met <25x109 leukocyten/l en LDH < 2x ULN

 • Intermediair risico ziekte (IRD): risico op TLS 1-5%
  • Agressief lymfoom en LDH ≥ ULN en zonder bulky disease
  • Lymfoblastair lymfoom, early stage (I/II) en LDH < 2x ULN
  • Burkitt lymfoom/leukemie, early stage (I/II) en LDH < 2x ULN
  • Hodgkin lymfoom bulky disease
  • CLL met ≥ 50x109 leukocyten/l
  • AML met 25-100x109 leukocyten/l en/of LDH ≥ 2x ULN
  • ALL met <100x109 leukocyten/l en LDH < 2x ULN
 • Hoog risico ziekte (HRD): risico op TLS > 5%
  • Agressief lymfoom en LDH ≥ 2x ULN en bulky disease
  • Lymfoblastair lymfoom, advanced stage (III/IV) en/of LDH ≥ 2x ULN
  • Burkitt lymfoom/leukemie, advanced stage (III/IV) en LDH ≥ 2x ULN
  • AML met ≥ 100x109 leukocyten/l
  • ALL met ≥ 100x10leukocyten/l en/of LDH ≥ 2x ULN
(Pre-existente) nierfunctiestoornissen of in laboratoriumonderzoek reeds tekenen TLS voor therapie
  • Uitsluiten post renale obstructie door grote abdominale tumor massa
  • Zo nodig plaatsing dubbel J plaatsing en/of nefrostomie
  • Zo nodig overleg met nefroloog voor spoeddialyse 
Intensiteit van de therapie 
TLS kan bij elke vorm van behandeling optreden! 

Hoog risico op TLS:
 • Intensief:
  • bv. inductiekuren AML en ALL, hooggradige lymfomen (R-CHOP, R-DHAP), HL (BEACOPP), HD Methotrexaat
 • Middelen waarvoor opbouwschema :
  • bv. carfilzomib, venetoclax (zie onder preventie TLS), obinotuzuzmab
____________________