Hairy Cell Leukemie (HCLc)

Voor Hairy Cell Leukemie (HCLc) verwijzen we naar de  website van de Nederlands vereniging van Hematologen (www.hematologienederland.nl).

Richtlijn Klassieke Haarcelleukemie (Classic Hairy Cell Leukemia) (HCLc) 2017

Initiatiefnemer: werkgroep chronische lymfatische leukemie van Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland