Acute Myeloïde Leukemie (AML)

Vervolgdiagnostiek onder therapie

 


S2: Diagnostiek na behandeling
K: Keuring voor allogene SCT