Hematologie

De afdeling Hematologie behandelt volwassenen met aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren. U kunt bij ons onder meer terecht voor chemotherapie, immunotherapie, stamceltransplantatie en celtherapie.