Leverkanker

Leverkanker en dan met name het hepatocellulair carcinoom (HCC) is wereldwijd een van de meest voorkomende soorten kanker. Het hepatocellulair carcinoom ontstaat vaak als complicatie van levercirrose (levercirrose is het gevolg van een chronische leverziekte). Maar in zeldzame gevallen kan primaire leverkanker ook ontstaan in een voorheen gezonde lever.

Centrum voor levertumoren LUMC

In het LUMC worden alle mensen met primaire levertumoren behandeld in een specialistisch centrum: het centrum voor levertumoren LUMC. Binnen dit centrum zijn de krachten en expertise van de chirurgen (met name de transplantatiechirurgen), radiologen (in het bijzonder de interventieradiologen), medisch oncologen, nucleair geneeskundigen en leverspecialisten verenigd. Deze specialisten streven ernaar om zo snel mogelijk een diagnose te stellen en een behandeling aan te bieden. In het LUMC worden alle behandelingen die voor primaire levertumoren beschikbaar zijn, dus ook een levertransplantatie, uitgevoerd.

Wat doet de chirurg?

Patienten met leverziekten komen bij de oncologisch chirurg terecht via de Maag Lever en Darm artsen van het LUMC of andere ziekenhuizen. Wanneer u in aanmerking komt voor een operatie van primaire leverkanker, worden een of meerdere segmenten van uw lever verwijderd. Voordat tot een operatieve behandeling wordt overgegaan, is het noodzakelijk om te weten of er voldoende functionerend leverweefsel overblijft in de zogenaamde ‘restlever’. In sommige gevallen kan de levertumor door middel van een laparoscopische techniek (kijkoperatie) worden verwijderd. Er wordt vaak tijdens de operatie een echo van de lever gemaakt om te beoordelen of operatieve verwijdering echt mogelijk is. Na de operatie wordt het verwijderde stuk lever naar de patholoog gestuurd. De patholoog geeft een definitieve diagnose en kijkt of de snijvlakken schoon zijn.

Levertransplantatie

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een levertransplantatie. Er wordt dan onder andere gekeken naar leeftijd en eventueel andere bijkomende ziektes. Voordat u op de wachtlijst voor levertransplantatie komt, worden er uitgebreide screenende onderzoeken gedaan. Als u na al deze onderzoeken wordt goedgekeurd voor transplantatie, wordt u op de wachtlijst geplaatst. In de wachttijd tot aan de transplantatie zal meestal plaatselijke behandeling door de interventie radioloog worden uitgevoerd, om zo de tumor binnen de grenzen te houden.

De gemiddelde overleving na levertransplantatie wegens leverkanker bedraagt ongeveer 70% in 5 jaar na levertransplantatie.

Lees meer over levertransplantatie.