Events

Reflection on Spring Event 2018: DATA SCIENCE for Health & Prevention

On the 31st  of May, the fourth edition of the Spring Event was organized – this year with a focus on ‘Data science for health and prevention’. 

With 100 attendants, the Faculty Club was quite crowded. 

Key note speaker prof dr Owen Johnson from the University of Leeds shared prominent showcases on big data and health. 

PhD candidates presented current HPH projects targeted on youth, older adults, medically unexplained physical symptoms (MUPS) and mood/ anxiety disorders in family perspective,  followed by a vivid panel discussion with representatives of several faculties on future perspectives of our research profile area. 

Prof dr Barend Mons completed the plenary sessions with a key note lecture on the personal health train for citizen science with Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (FAIR) data. 

The event ended with informal poster presentations of current HPH related research projects and drinks. To be continued…


     

   


Publieksdag over e-health druk bezocht

E-health, wat heb je daar precies aan? Het LUMC en de Universiteit Leiden organiseerden er op 29 september een publieksdag over, en de belangstelling was overweldigend.

Met meer dan vijfhonderd aanmeldingen van zorgprofessionals en geïnteresseerden was de Leidse Stadsgehoorzaal goed gevuld. Burgemeester Lenferink, patiëntvertegenwoordiger Linda van Ettinger-Roossien en Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS openden de publieksdag. Met een aantal persoonlijke voorbeelden vertelde burgemeester Lenferink hoe de gemeente Leiden inzet op e-health. Patiënte Linda van Ettinger benoemde de voordelen van e-health; dat je als patiënt meer controle hebt en dat het een gevoel van vrijheid, maar ook van veiligheid geeft, als je je eigen patiëntendossier kan inzien. De heer Gerritsen vertelde over het perspectief vanuit de landelijke politiek op e-health. 
Daarna ging het inhoudelijke programma van start. Onder voorzitterschap van de trekkers Andrea Evers, Niels Chavannes en Robert Vermeiren vertelden acht topsprekers over de meest actuele e-health ontwikkelingen in hun vakgebied. Voor de deelnemers ging er een wereld open: zo kregen zij informatie over een veelbelovend digitaal beloningssysteem voor hartpatiënten die het lukte om gezonder te gaan leven. En zij kregen een app te zien voor pubers met eetstoornissen. En wat te denken van de Thuisarts-app? Dankzij die app is het aantal bezoeken aan de huisarts in de drie jaar na invoering met maar liefst 675.000 consulten per maand gedaald.
Naast deze en andere interessante lezingen konden de deelnemers aan deze dag ook terecht op de ‘eHealth-markt’, waar zij diverse ehealth-toepassingen konden zien of zelfs ervaren. Zo kon er geoefend worden met een fiets-hometrainer voor patiënten die niet naar buiten kunnen. De hometrainer bevatte een driedimensionaal scherm van een buitenomgeving, waardoor de gebruiker het gevoel kreeg buiten te fietsen. Ook werd er een 3-D bril gepresenteerd, bedoeld voor patiënten met straatvrees. Doordat gebruikers via de bril beelden van een drukke straat of een treincoupé zagen, konden ze ‘veilig’ oefenen om met hun angst om te leren gaan. 
“Een prima dag”, schreef een van de deelnemers in het evaluatieformulier. “Je krijgt een mooi overzicht met enthousiaste sprekers. Omdat ik zelf in de zorg werk wist ik een aantal zaken al, maar hoorde ook nieuwe zaken. Voor een Publieksdag een prachtig programma en een goed initiatief.” Ook de organisatoren zijn enthousiast. Mattijs Numans  en Andrea Evers – die samen de directie vormen van het profileringsgebied “Health, prevention and the human life cycle” - zeggen in de toekomst zeker vervolg te geven aan de  Publieksdag. Meer weten? Houd dan onze website in de gaten!


Spring Event 2017: reflection
In May 2017, the third edition of the Spring Event was organized in Leiden. During this event, which was attended by professors, senior researchers and PHD students from medical as well as social sciences, concrete research possibilities with regard to the Elan database were presented. 

This database contains the primary care routine data from approximately 40,000 patients in the Leiden area. From a population health management perspective, the Elan database offers a wide range of opportunities with regard to interdisciplinary research on prevention and treatment of many chronical diseases - to give some examples: medically unexplained physical symptoms (MUPS), social anxiety among youth, fragility among older adults and the identification of risk groups in a family perspective. These perspectives led to dynamic discussions and reflection.

In addition, the results of recent family studies on child abuse and social anxiety were presented. 

After speeddating sessions with PHD students, who presented interesting posters, the event ended with network drinks. 

We’re looking forward to welcoming you all next year!

Spring Event 2016: an impression (photos below)On Tuesday April 12th, the well visited Spring Event took place. More than 60 professors, senior researchers, project leaders as well as PHD students from the LUMC and the Faculty of Social Sciences joined the lectures, interdisciplinary speeddating sessions and poster presentations. The Spring Event will definitely return in Spring 2017. 

For some pictures and a report in Dutch, please see below.

OpeningMattijs
Spring Event 2016 - terugblik

Op 12 april vond in het Poortgebouw het Spring Event plaats.  Bij deze goedbezochte bijeenkomst, waar een groot aantal hoogleraren, projectleiders, senior onderzoekers en aio’s aanwezig waren uit het LUMC en de Faculteit Sociale Wetenschappen, was kennismaking, uitwisseling en creatieve ideeënvorming het devies. Ook stonden er vijf interdisciplinaire speeddating sessies met de bestuursleden op het programma. Voorzitter van het profileringsgebied, prof dr Mattijs Numans, tevens als afdelingshoofd verbonden aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde in het LUMC, opende de middag met een toelichting op de ambities van het profileringsgebied. 

Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren betreft de opbouw van een data-infrastructuur, die als basis kan dienen voor onderzoek dat gericht is op preventie en gezondheidsverbetering in de context van familie en levensloop. Deze data-infrastructuur kan worden gerealiseerd met behulp van de gegevens die huisartsen registreren. Binnen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde zijn de voorbereidingen via Elan, het Extramuraal Leids Academisch Netwerk, reeds in volle gang. 

Om een indruk te geven van de mogelijkheden die deze data-infrastructuur biedt, presenteerden bestuursleden van het profileringsgebied een viertal pilotprojecten.  Bij al deze projecten wordt er nauw samengewerkt tussen verschillende disciplines binnen het LUMC en  de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zoals genoemd hebben alle pilotprojecten als unieke eigenschap dat bestaande huisartsengegevens de basis vormen. 


De pilotprojecten: vier themagebieden

Prof. dr. Andrea Evers presenteerde een project dat als doel heeft om patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de huisartspraktijk in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen,  zodat zij de juiste behandeling kunnen krijgen en zorg doelmatig aangeboden kan worden. 

Prof. dr. Michiel Westenberg beschreef een project waarbij vroege detectie en verwijzing van patiënten met sociale angst in de huisartsenpraktijk centraal staat. Sociale angst kan op latere leeftijd tot veel psychische en maatschappelijk leed leiden, zoals depressies, moeizaam functioneren op de arbeidsmarkt en verslavingen. 

Prof. dr. Eline Slagboom zette een project uiteen op het gebied van ouderenzorg. Om een gezonde oude dag te verwezenlijken, kan er veel winst worden behaald  door bij de jongere generaties gericht te screenen op biomarkers die vitaliteit  en ouderdom voorspellen. 

Tenslotte schetste prof. dr. Jeanine Houwing-Duistermaat een methodologisch georiënteerd project waarbij het opsporen van chronische aandoeningen binnen de context van families centraal staat. Om deze ´familie´-infrastructuur op te bouwen is geavanceerde methodologie nodig.  De infrastructuur biedt mooie kansen om systematisch patiënten en hun families op te sporen met bijvoorbeeld oncologische aandoeningen.


Speeddating sessies: LUMC meets sociale wetenschappen

Na een korte pauze werd het programma voortgezet met een uurtje speeddaten. Alle deelnemers werden uitgenodigd om in interdisciplinaire samenstelling in gesprek te gaan met individuele bestuursleden. Dat leidde tot geanimeerde gesprekken en veel uitwisseling. Dit vraagt zeker om een vervolg. In de loop van het jaar volgt nadere informatie! 

Speeddate1

Speeddate2

Speeddate3

Speeddate4

Speeddate5