Events

Announcement: Spring Event 2017    
After well attended and successful events in 2015 and 2016, the board of the research profile area “Health, Prevention and the Human Life Cycle” is glad to announce the third edition of the Spring Event.  

The Spring Event will be held on Tuesday May 30th 2017 from 13:30 – 18:00  in Leiden.


During this event we will elaborate on the possibilities that our newly developed research infrastructure, eHealth initiatives and the ELAN-datawarehouse will offer. An important aim of the Spring Event is to focus interdisciplinary discussion, exchange and reflection between the medical and social science fields on our key domain: youth, older adults, somatically unexplained symptoms  and risk populations in a family context.  

The current developments on the field of our interdisciplinary pilot projects will be presented. In addition, the findings of our recent research projects on the field of family studies will be presented.

To add, our Spring Event provides researchers with the opportunity to present newly developed and ongoing projects on these themes. All board members of the research profile area will be present. 

Project leaders and other key persons are also invited. 

For more information on the program and details, further announcement will follow soon.


Poster presentations are welcome and can be registered until Friday May 19th. 

 

For registration: please click here


For more information,  please contact Sytske van Bruggen, s.van_bruggen@lumc.nl


On behalf of the board,


Prof dr M.E. Numans, Department of Public Health and Primary Care, LUMC

Prof dr A.W.M. Evers, Health, Medical & Neuropsychology Unit, Leiden University
Spring Event 2016: an impression (photos below)On Tuesday April 12th, the well visited Spring Event took place. More than 60 professors, senior researchers, project leaders as well as PHD students from the LUMC and the Faculty of Social Sciences joined the lectures, interdisciplinary speeddating sessions and poster presentations. The Spring Event will definitely return in Spring 2017. 

For some pictures and a report in Dutch, please see below.

OpeningMattijs
Spring Event 2016 - terugblik

Op 12 april vond in het Poortgebouw het Spring Event plaats.  Bij deze goedbezochte bijeenkomst, waar een groot aantal hoogleraren, projectleiders, senior onderzoekers en aio’s aanwezig waren uit het LUMC en de Faculteit Sociale Wetenschappen, was kennismaking, uitwisseling en creatieve ideeënvorming het devies. Ook stonden er vijf interdisciplinaire speeddating sessies met de bestuursleden op het programma. Voorzitter van het profileringsgebied, prof dr Mattijs Numans, tevens als afdelingshoofd verbonden aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde in het LUMC, opende de middag met een toelichting op de ambities van het profileringsgebied. 

Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren betreft de opbouw van een data-infrastructuur, die als basis kan dienen voor onderzoek dat gericht is op preventie en gezondheidsverbetering in de context van familie en levensloop. Deze data-infrastructuur kan worden gerealiseerd met behulp van de gegevens die huisartsen registreren. Binnen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde zijn de voorbereidingen via Elan, het Extramuraal Leids Academisch Netwerk, reeds in volle gang. 

Om een indruk te geven van de mogelijkheden die deze data-infrastructuur biedt, presenteerden bestuursleden van het profileringsgebied een viertal pilotprojecten.  Bij al deze projecten wordt er nauw samengewerkt tussen verschillende disciplines binnen het LUMC en  de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zoals genoemd hebben alle pilotprojecten als unieke eigenschap dat bestaande huisartsengegevens de basis vormen. 


De pilotprojecten: vier themagebieden

Prof. dr. Andrea Evers presenteerde een project dat als doel heeft om patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de huisartspraktijk in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen,  zodat zij de juiste behandeling kunnen krijgen en zorg doelmatig aangeboden kan worden. 

Prof. dr. Michiel Westenberg beschreef een project waarbij vroege detectie en verwijzing van patiënten met sociale angst in de huisartsenpraktijk centraal staat. Sociale angst kan op latere leeftijd tot veel psychische en maatschappelijk leed leiden, zoals depressies, moeizaam functioneren op de arbeidsmarkt en verslavingen. 

Prof. dr. Eline Slagboom zette een project uiteen op het gebied van ouderenzorg. Om een gezonde oude dag te verwezenlijken, kan er veel winst worden behaald  door bij de jongere generaties gericht te screenen op biomarkers die vitaliteit  en ouderdom voorspellen. 

Tenslotte schetste prof. dr. Jeanine Houwing-Duistermaat een methodologisch georiënteerd project waarbij het opsporen van chronische aandoeningen binnen de context van families centraal staat. Om deze ´familie´-infrastructuur op te bouwen is geavanceerde methodologie nodig.  De infrastructuur biedt mooie kansen om systematisch patiënten en hun families op te sporen met bijvoorbeeld oncologische aandoeningen.


Speeddating sessies: LUMC meets sociale wetenschappen

Na een korte pauze werd het programma voortgezet met een uurtje speeddaten. Alle deelnemers werden uitgenodigd om in interdisciplinaire samenstelling in gesprek te gaan met individuele bestuursleden. Dat leidde tot geanimeerde gesprekken en veel uitwisseling. Dit vraagt zeker om een vervolg. In de loop van het jaar volgt nadere informatie! 

Speeddate1

Speeddate2

Speeddate3


Speeddate4


Speeddate5