Myomen/ vleesboom in de baarmoeder

Diagnose

De diagnose van het vaststellen van een of meerdere myomen kan door de verscheidenheid aan klachten pas laat aan het licht komen. Door lichamelijk en echografisch onderzoek zijn myomen goed op te sporen.

Afspraak maken

Wanneer u of uw huisarts de aanwezigheid van myomen vermoedt, kunt u een afspraak maken via onze polikliniek gynaecologie.

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

Bij uw eerste afspraak zult u een gynaecoloog, gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen met myomen zien (eventueel samen met een gynaecoloog-in-opleiding), die uw klachten en eventuele voorgeschiedenis met u zal doornemen.

Afhankelijk van uw klachten zal een lichamelijk (gynaecologisch) onderzoek volgen met aandacht voor baarmoeder en myomen en een (in principe) inwendige echografie van baarmoeder en eierstokken. Hierbij zullen locatie, afmeting en aantal myomen vastgesteld en opgemeten worden. 

Afhankelijk van uw klachten doet de gynaecoloog een voorstel voor een eerste behandeling en/of vervolgonderzoek. Hierbij kunt u denken aan bloedonderzoek of uitgebreide beeldvorming (3D echografisch onderzoek of MRI).

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt aan het eind van het consult of na aanvullend onderzoek telefonisch met u besproken. Er wordt desgewenst direct een vervolgafspraak met u gepland.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Noteer voor u zelf hoe lang u welke klachten heeft. 
  • Noteer ook wat uw voorgeschiedenis is (operaties, eventuele zwangerschappen, eerdere behandelingen) en neem deze informatie mee naar uw afspraak met de gnaecoloog.
  • Bedenk wat u verwacht van het komende onderzoek en bespreek dit met uw arts. Hij/ zij zal hier zelf ook naar vragen.