Endoscopische chirurgie

In nauwe samenwerking met de TU Delft en andere universitaire centra wordt onderzoek gedaan naar verschillende minimaal invasieve behandelingen voor patiënten met gynaecologische aandoeningen. Daarnaast is er veel aandacht voor de implementatie van vaardigheidstraining voor laparoscopische chirurgie en andere minimaal invasieve technieken in het opleidingscurriculum tot gynaecoloog.