Mondiale aspecten van het cervixcarcinoom - Female Cancer Project

Cervixcarcinoom is met name een ziekte van de Derde Wereld. (meest voorkomende kankersoort bij vrouwen). De afdeling Gynaecologie, in samenwerking met de afdeling Pathologie, Immuno-haematologie en Epidemiologie, doet onderzoek naar de oorzaak, de preventie en de behandeling van cervixcarcinoom in deze landen. Zij werkt samen met de universiteiten in Indonesië, Afrika (Zuid Afrika) en Suriname en de Nationale Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s), zoals de Kanker Stichtingen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Female Cancer Program