Immunotherapie van HPV-gerelateerde tumoren van cervix en vulva

In nauwe samenwerking met de afdelingen Medische  Oncologie, Pathologie en Klinische Farmacie en Toxicologie wordt onderzoek gedaan naar immunotherapeutische aspecten van de behandeling van HPV-gerelateerde tumoren van de cervix en vulva.

In vrijwel alle gevallen van baarmoederhalskanker en CIN, maar ook bijvoorbeeld in voorstadia van kanker van de schaamlippen (vulvaire intraepitheliale neoplasie, (VIN)), vagina of anus, wordt het humane papillomavirus (HPV) aangetroffen.  HPV type 16 is het belangrijkste type. In ongeveer 70% van de gezonde mensen zijn bepaalde afweercellen, de zgn. T-cellen, gericht tegen HPV-eiwitten detecteerbaar.  In patiënten met baarmoederhalskanker en andere HPV-geassocieerde aandoeningen zoals (voorstadia van) schaamlip-, vagina- en anuskanker is deze afweer tegen HPV gestoord. In het LUMC is een therapeutisch HPV16 vaccin ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met HPV-gerelateerde ziekten van de cervix en vulva. Dit vaccin is in staat een sterke afweerreactie op te wekken in mensen die dat van nature niet kunnen. In een recent uitgevoerde studie is gebleken dat in ongeveer 80% van de vrouwen met HPV16+ VIN de afwijking kleiner werd of verdween na toedienen van dit vaccin.

Op dit moment zijn er geen lopende studies naar de werking van dit vaccin in patiënten.

Mw. M.J.G. Löwik en Mw. D. Berends-van der Meer
+31715264058
researchgynaecologie@lumc.nl

nten