Mw. Dr. K.N. Gaarenstroom (Katja)

Staflid

Vakgebied(en)

  • Gynaecologische Oncologie 
  • Erfelijke tumoren (ovarium, endometriumcarcinoom/Lynch syndroom) 
  • Algemene gynaecologie

Introductie

Opleiding en specialisatie: Opleiding geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, artsexamen cum laude behaald in 1988. Van 1988- 1991 werkzaam als assistent niet in opleiding en onderzoeker (start promotietraject) bij het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Van 1991 tot 1997 opleiding tot gynaecoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum en Leyenburg Ziekenhuis Den Haag. In 1997: registratie als gynaecoloog. Hierna start fellowship, specialisatie gynaecologisch oncoloog met subsidie van het Koningin Wilhelmina Fonds.  Opleiding en specialisatie gynaecologische oncologie in diverse klinieken binnen Nederland en buitenland (o.a. Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven (België), Friedrich Schiller University Jena (Duitsland).

Werkkring: Vanaf 2000 werkzaam als senior stafarts gynaecoloog oncoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. Van 2011-2017 hoofd van de sectie gynaecologische oncologie in het LUMC.  Vanaf 2014 voorzitter van de LUMC brede tumorwerkgroep gynaecologische oncologie, onderdeel van het Comprehensive Cancer Center LUMC.  Vice-voorzitter van de regionale werkgroep gynaecologische oncologie (IKNL). Specieel consulent voor gynaecologische oncologie voor regio west IKNL en betrokken bij regionale zorg voor patienten met eierstokkanker, waaronder uitvoer van “gastoperaties” op lokatie Delft (Reinier de Graaf ziekenhuis) en Leidschendam (Antoniushove).  

Promotie: Thesis: 1997 aan de Universiteit van Leiden:  HPV and cytokeratin 19 as prognostic markers in cervical neoplasia.

Sub-specialisatie: gynaecoloog oncoloog.

Aandachtgebieden:
• Erfelijke tumoren met name erfelijk borst/ovariumcarcinoom (BRCA 1/2 mutatie) en erfelijk baarmoederkanker/ darmkanker (Lynch syndroom).
• Premaligne vulva-afwijkingen en vulvacarcinoom.
• Ovariumcarcinoom (eierstokkanker).  
• Betrokken als (hoofd) onderzoeker bij diverse onderzoekslijnen erfelijke tumoren, vulvacarcinoom en ovariumcarcinoom.
• Consulent voor de gynaecologische oncologie en IKW in de regio Leiden/West.
• Betrokken bij ontwikkeling meerdere landelijke richtlijnen: cervixcarcinoom (voorzitter commissie 2012), erfelijk ovariumcarcinoom (2015), nazorg bij gynaecologische kanker (2018).

Onderwijs en opleiding:
• Voorzitter en tutor van de jaarlijkse landelijke cursus gynaecologische oncologie (WOG cursus) sedert 2004 (accreditatie en aanbevolen cursus NVOG- opleiding gynaecoloog, fellow of aandachtsgebied gynaecologische oncologie).
• Tutor landelijke cursus Colposcopie Basiscursus en Mastercursus, 1-2 keer per jaar, sedert 2011 (accreditatie en verplichte cursus NVOG-opleiding gynaecologie).
• Nascholing verpleegkundigen gynaecologische oncologie sedert 2003.
• Onderwijs studenten geneeskunde in Bachelor en Master fase opleiding geneeskunde. 
• Onderwijs opleiding/specialisatie gynaecologie.
• Betrokken bij nascholingen divers (Boerhaavecursus).


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden