Mw. Drs. N.F. Klijn (Nicole)

Vakgebied(en)

  • Voortplantingsgeneeskunde
  • Fertiliteitspreservatie

Introductie

Studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Sinds 2008 werkt ze als fertiliteitsarts in het LUMC. Naast fertiliteitsbehandelingen en directe patiëntenzorg in het kader van en fertiliteitspreservatie van mannen en vrouwen die een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling ondergaan, houdt zij zich ook bezig met onderwijstaken. Tevens is ze vanuit het cluster Leiden betrokken in het landelijk consortium voor studies in de voortplantingsgeneeskunde.

Zij is lid van de VVF (Vereniging van fertiliteitsartsen), lid van de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) en lid van de werkgroep VEF van de NVOG (Voortplantingsendocrinologie en Fertiliteit; Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie).


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden