Mw. Dr. ir. L.A.J. van der Westerlaken (Lucette)

Klinisch embryoloog

Vakgebied(en)

  • Klinische embryologie
  • Laboratoriumdeel in vitro fertilisatie (IVF en ICSI)
  • Cryopreservatie van embryo’s, gameten en ovariumweefsel

Introductie

Studeerde Zoötechniek aan de Landbouw Universiteit Wageningen.

Zij werkte van 1990 tot 1994 bij Gene Pharming als wetenschappelijk onderzoeker waar zij onderzoek deed naar in vitro fertilisatie en embryo ontwikkeling bij het rund.
Van 1994 tot 2010 was zij werkzaam als klinisch embryoloog bij het IVF laboratorium van het LUMC. In 2003 is zij gepromoveerd op het onderwerp “Technology assessment of assisted reproduction”. Van 2001 tot 2009 heeft zij zich als kwaliteitsfunctionaris beziggehouden met het opzetten van het kwaliteitssysteem voor het IVF laboratorium wat geresulteerd heeft in accreditatie volgens de CCKL praktijkrichtlijn in 2009 (anno 2019 de ISO 15189). 

Sinds 2011 is zij hoofd van het IVF laboratorium en coördinator van het IVF team van het LUMC. 

Ze is voorzitter van de vereniging voor klinische embryologie (KLEM), lid van de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), lid van de SIG ART en de SIG Fertiliteitspreservatie van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). 


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden