Mw. Dr. G.S.K. Pilgram (Gonneke)

Vakgebied(en)

  • Klinische embryologie
  • Laboratoriumdeel in vitro fertilisatie (IVF en ICSI)
  • Cryopreservatie van embryo's, gameten en ovariumweefsel

Introductie

Studeerde van 1990 tot 1996 (medisch gerichte) Biologie aan de Universiteit Utrecht.

Zij deed haar promotie onderzoek naar de lipid organisatie in de hoornlaag van de huid bij het Centrum voor Elektronenmicroscopie van de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 2000. Daarna was zij 2 jaar werkzaam als postdoc aan de Universiteit Utrecht en 8 jaar werkzaam als universitair docent bij de afdeling Moleculaire Celbiologie van het LUMC.

Na 15 jaar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek o.a. m.b.v. (cryo-)elektronenmicroscopie en elektrofysiologie, maakte zij een ommezwaai en begon haar opleiding tot Klinisch embryoloog in maart 2011.

Tijdens deze opleiding verdiepte ze zich in de cryopreservatie van ovariumweefsel en de vitrificatie van eicellen en embryo’s. Daarnaast beheert zij de semenbank en heeft ze taken van kwaliteitsfunctionaris op zich genomen. Naar verwachting zal zij haar opleiding afronden per  1 maart 2014 en met veel plezier werkzaam blijven als Klinisch embryoloog bij het IVF laboratorium van het LUMC.

Ze is lid van de vereniging van klinisch embryologen (KLEM), van de IVF werkgroep van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en van de Dutch Society of Reproductive Medicine.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden