Dr. J.J. Beltman

Chef de clinique

Area(s) of interest


Introduction

Dr. J.J. (Jogchum) Beltman is sinds begin 2015 ingeschreven als gynaecoloog oncoloog.

Beltman studeerde geneeskunde in Gent (België). Na zijn artsenbul deed hij de tropenopleiding en werkte hierna als tropenarts in Afrika (Malawi). In 2007 startte hij met de opleiding tot gynaecoloog in Leiden. (LUMC/MCH). 

In 2013 promoveerde hij op het proefschrift getiteld: “Health professionals and maternal health in Malawi: mortality and morbidity at district level”

Aandachtsgebieden binnen de gynaecologische oncologie: cervixcarcinoom, fertiliteit sparende chirurgie en minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie).

Daarnaast is hij nauw betrokken bij de kankerzorg in lage- en midden inkomenslanden.  Zowel op het gebied van onderwijs als mede met de stichting female cancer foundation dat zich tot doel stelt om baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen (www.femalecancerfoundation.org).


Contact

Leiden University Medical Center
Building 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

P.O. Box 9600
2300 RC Leiden
The Netherlands