Dr. J.J. Beltman

Vakgebied(en)

  • Oncologie
  • Laparoscopische en hysteroscopische chirurgie
  • Algemene gynaecologie

Introductie

Dr. J.J. (Jogchum) Beltman is sinds begin 2013 ingeschreven als gynaecoloog en doorloopt momenteel een fellowship gynaecologische oncologie met het doel om zich verder te specialiseren in dit vakgebied.

Beltman studeerde geneeskunde in Gent (België). Na zijn artsenbul deed hij de tropenopleiding en werkte hierna als tropenarts in Afrika (Malawi). In 2007 startte hij met de opleiding tot gynaecoloog in Leiden. (LUMC/MCH).

In 2013 promoveerde hij op het proefschrift getiteld: “ Health professionals and maternal health in Malawi: mortality and morbidity at district level”.

Speciale interesse:  safe motherhood in lage inkomenslanden, lokale uitbreiding van het cervixcarcinoom en minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie).


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden