Mw. Drs. S.W.M. Dieben (Sandra)

Area(s) of interest


Introduction

Studeerde van 1986 tot aan haar artsexamen in 1994 Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Zij werkt sinds 1998 op de afdeling Fertiliteit van het LUMC en is geregistreerd als arts Voortplantingsgeneeskunde VVF. Naast de diverse fertiliteitsbehandelingen, heeft zij als taak fertiliteitspreservatie van mannen en vrouwen die een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling moeten ondergaan en onderzoek en begeleiding van paren met herhaalde miskramen in samenwerking met de polikliniek Verloskunde.

In september 2010 is zij gestart met de 2-jarige postdoctorale opleiding Seksuologie bij het RINO in Amsterdam en is inmiddels geregistreerd als seksuoloog NVVS.

Zij is lid en webmaster van de VVF (Vereniging van fertiliteitsartsen), lid van de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), van de SIG VPG van de NVOG (Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), en van de NVVS (Nederlandse vereniging voor seksuologie).


Website


Contact

Leiden University Medical Center
Building 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

P.O. Box 9600
2300 RC Leiden
The Netherlands