Gynaecologische zorg in het LUMC

Patiënt verwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Verwijsprocedure/ contact met specialist

De 'Verwijsgids voor huisarts en specialist' geeft praktische informatie over specialisten en afdelingen binnen het LUMC. U vindt telefoonnummers van specialisten/ afdelingen en informatie over de verwijsprocedure voor de poliklinieken. De verwijsgids wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar alle verwijzers in de regio. U kunt een verwijsgids aanvragen als u die niet hebt ontvangen.

Klachten

Indien u als verwijzer klachten heeft over de behandeling of verzorging van de door u verwezen patiënt kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend specialist. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u contact opnemen met het hoofd medische zaken (tel. 071 - 526 25 53).