Predicaat 'Academische huisartsenpraktijk'

Het predicaat ‘Academische huisartsenpraktijk’ in ELAN

Opleiden en wetenschap zijn van groot belang voor de patiëntenzorg van nu en morgen. Steeds meer huisartsen beoefenen beide academische taken, waardoor de academische impact in de regio maximaal wordt. Hen willen wij graag het predicaat ‘Academische huisartsenpraktijk’ geven.

Zonder samenwerking met de huisartsen in de regio geen opleiding en wetenschap (of in ieder geval veel minder), en dus geen impact als afdeling PHEG. Het netwerk van huisartsen die zich op de één of andere manier verbinden aan de PHEG is het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN). Een steeds groter deel van deze huisartsen houdt zich bezig met meerdere academische taken en is daarmee in feite een academische huisartsenpraktijk.

Deelname aan ELAN t.b.v. wetenschappelijk onderzoek
Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren. Zo is er natuurlijk het patiëntgebonden onderzoek en enquêtes onder huisartsen, maar steeds meer huisartsenpraktijken doen mee aan het ELAN-datawarehouse door hun data te delen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Predicaat ‘Academische huisartsenpraktijk’: meerwaarde voor academie én praktijk
Er is de steeds groter groeiende groep van huisartsen die zowel actief zijn op het gebied van opleiden als op het gebied van de wetenschap. Deze groep, dus de huisartsen die zich met twee (of meer) academische taken bezig houden waardoor de academische impact in de regio maximaal wordt willen wij graag het predicaat ‘Academische huisartsenpraktijk’ geven. Zo’n predicaat, een sticker die in de praktijk komt te hangen, geeft aan dat de betreffende praktijk zich realiseert dat opleiden en wetenschap van groot belang zijn voor de patiëntenzorg van nu en morgen. Want ze leiden de nieuwe huisartsen op tot de huisartsen die we nodig hebben. En door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek door middel van het delen van data kan ook informatie over de praktijk en de zorg worden teruggegeven aan de praktijk. Dit kan inzicht geven in de praktijkvoering en helpt bij het opsporen van kwetsbare patiënten. En vergroot daarmee dus de kwaliteit van zorg.

Stickers uitgereikt

- huisartsenpraktijk De Doc (Den Haag, 2019)
- gezondheidscentrum Stevenshof (Leiden, 2022)
- gezondheidscentrum Prelude (Alphen aan den Rijn, okt 2022)
- gezondheidscentrum Dillenburg (Alphen aan den Rijn, okt 2022)

Aanmelden
Uiteraard zijn er veel meer praktijken die actief zijn in wetenschap, onderwijs en opleiding door bijvoorbeeld huisartsen, en/of regelmatig coassistenten op te leiden. Als u dit leest als huisarts en ook graag data wilt delen voor wetenschappelijk onderzoek dan kunt u contact op nemen met ELAN. Het mailadres is elan@lumc.nl.