ELAN Informatie voor de huisarts

ELAN-huisartsen werkt op drie gebieden samen met huisartsen in de regio, namelijk binnen het geneeskunde onderwijs, binnen de huisartsenopleiding en voor onderzoek. Er zijn verschillende manieren voor de huisartsen om een bijdrage te leveren aan onderzoek in de eerste lijn. Dit kan zijn door HIS gegevens te delen in het ELAN-huisartsendata, patiënten te werven, of als huisarts zelf deel te nemen aan focusgroepen of vragenlijsten of enquêtes in te vullen. Oproepen van onderzoeken waar op dit moment medewerking voor wordt gezocht vind u hier.

ELAN-huisartsendata
Het delen van gepseudonimiseerde zorggegevens in het ELAN-huisartsendata is een belangrijke manier om een bijdrage te leveren aan onderzoek in de eerste lijn. De data in het ELAN-huisartsendata geven een accuraat en actueel beeld van de zorg die huisartsen leveren aan hun patiënten. Door het regionaal hergebruik van deze data in benchmarks en onderzoek, ontstaat een ‘lerend zorgsysteem’. Lees meer in de folder ‘Uw HIS-gegevens verbeteren de zorg

Doelstellingen ELAN-huisartsendata

  • Terugkoppeling over de (kwaliteit van de) registratiegegevens op geaggregeerd niveau per praktijk en zorgverlener;Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg, niet commercieel, met rapportages op geaggregeerd niveau, per zorggroep of nader te definiëren deelpopulatie;
  • Terugrapportages op het gebied van innovatie van zorg of onderwijs, die voor de zorgverlener in de praktijk via de-pseudonimisatie zo nodig te herleiden zijn tot individuen;
  • Selectie van potentiële deelnemers voor patiëntgebonden onderzoek, die uit naam van de huisarts kunnen worden aangeschreven voor een specifiek project, en na informed consent het verzamelen van follow-up gegevens van deelnemers aan dit specifieke project via het ELAN-huisartsendata

STIZON
Voor de inrichting van het ELAN-huisartsendata wordt samengewerkt met  STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek). STIZON draagt zorg voor een veilige extractie van de HIS gegevens en de pseudonimesering als Trusted Third Party (TTP). Lees meer over de werkwijze in het governance document.

Deelnemen
Voor deelname vragen wij de huisarts een aantal stappen te doorlopen:

1. Tekenen ELAN samenwerkingsovereenkomst tussen huisartspraktijk en PHEG
2. Verwerkersovereenkomst tussen huisartspraktijk en STIZON, waarin de huisarts STIZON machtigt om ( gepseudonimiseerd) HIS-gegevens benaderbaar te maken voor het ELAN-huisartsendat
3. De huisarts informeert haar/zijn patiënten. Hiervoor ontvangt u van de afdeling PHEG informatiemateriaal voor patiënten. U kunt deze materialen ook vinden onder ondersteunende materialen.

Huisartsen die met LUMC-PHEG samenwerken op het gebied van onderwijs of opleiding én onderzoek zijn onze academische partners, met het predicaat ‘Academische huisartsenpraktijk’.

ELAN Stuurgroep
Om de kwaliteit, impact en relevantie van het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen ELAN te bewaken worden alle onderzoeksvoorstellen beoordeeld door de ELAN stuurgroep. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de huisartsen die deelnemen aan ELAN, epidemiologen en datamanagers. De ELAN stuurgroep komt één keer per maand bij elkaar om de voorstellen te bespreken. Zonder toestemming van de stuurgroep worden onderzoeksgegevens uit het ELAN-huisartsendata niet beschikbaar gesteld voor onderzoek.

Bent u huisarts en wilt u meer informatie en/of wilt u zich graag aansluiten bij ELAN-huisartsen, neem dan contact op met elan@lumc.nl

Voorbeelden onderzoek

Materialen
Informatie materiaal voor uw patiënten kunt u hier vinden.