ELAN Informatie voor onderzoekers

Onderzoekers die onderzoek willen doen in de eerste lijn met en voor huisartsen in de regio Leiden en Den Haag kunnen gebruik maken van het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN). Via ELAN kun je gebruik maken van de gecodeerde medische patiënt gegevens in het ELAN-huisartsendata of in contact komen huisartsen en/of hun patiënten.

Vóórdat huisartsen in de regio benaderd worden voor wetenschappelijk onderzoek, wil ELAN al (mee)kijken naar kwaliteit, relevantie en uitvoerbaarheid in de 1e lijn, en geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van het type onderzoek zal ook de wetenschapscommissie van de afdeling LUMC-PHEG en de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van het LUMC het protocol beoordelen.

We maken onderscheid tussen drie verschillende typen onderzoek. Alle onderzoek verzoeken kunnen worden ingediend via het digitale ticketsysteem op elanresearch.nl.

1.       Onderzoek met huisartsen

Wanneer je de mening of ervaring van huisartsen wilt gebruiken voor onderzoek kun je via ELAN geïnteresseerde huisartsen werven voor bijvoorbeeld focusgroepen, interviews of enquêtes. Dit onderzoek is meestal niet-WMO plichtig en volstaat een zorgvuldigheidstoets door de  METC.

2.       Onderzoek met patiënten

Wanneer je actief patiënten van de huisarts wilt werven voor een randomised controlled trial, interventie of bijvoorbeeld vragenlijst onderzoek, zogenaamd patiëntgebonden onderzoek, dan kun je via ELAN huisartsen benaderen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan dit type onderzoek. Deze onderzoeken kunnen zowel vallen onder niet-WMO plichtig onderzoek als WMO plichtig onderzoek.

3.       Onderzoek met routine zorggegevens

Wanneer je gebruik wilt maken van de gepseudonimiseerde en gecodeerde medische patiënt gegevens in het ELAN-huisartsendata kun je hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Ook als je deze gegevens wilt koppelen aan registratiegegevens uit andere bronnen. Dit onderzoek is meestal niet-WMO plichtig en volstaat een zorgvuldigheidstoets door de  METC.