Over ELAN

ELAN - Extramuraal LUMC Academisch Netwerk

In het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) werken zorgverleners uit de regio Noordelijk Zuid-Holland en Haaglanden samen met de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) en de Campus Den Haag van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan ondersteuning, vernieuwing en verbetering van de zorg. Binnen ELAN wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs, opleiding en onderzoek.

ELAN-datawarehouse

Een van de onderdelen van ELAN is het ELAN-datawarehouse. Het ELAN-datawarehouse voorziet in gereguleerde toegang tot – en hergebruik van gepseudonimiseerde zorggegevens van de verschillende samenwerkingspartners binnen ELAN. Door het delen van routinematig verzamelde zorgdata voor onderzoek, kwaliteitsbeleid en populatiegerichte zorg, ontstaat een ‘lerend gezondheidssysteem’. Het ELAN- datawarehouse gaat zorgvuldig om met deze gegevens en draagt zorgt voor naleving van alle geldende privacy en technische wet- en regelgeving.

Doelstelling ELAN

  • Versterkt de interactieve academische samenwerking in de regio
  • Communiceert helder
  • Vraagt betrokkenheid van burgers, patiënten, zorgverleners en onderzoekers voor advies en inspiratie
  • Heeft duidelijke procedures voor uitwisseling van informatie
  • Doet onderzoek door hergebruik van zorggegevens
  • Vormt een kennis- en coördinatiecentrum bij de inzet van zorggegevens voor innovatie en populatiemanagement