Echocursus

Echo van het hart van een foetusIn 2008 is door het LUMC een 17-tal casus ontwikkeld op het gebied van Echoscopie in de verloskunde. Deze casus maken deel uit van de vernieuwde basiscursus echoscopie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Alle casus die binnen dit project zijn ontwikkeld, zijn ook beschikbaar gesteld voor alle gebruikers van MedischOnderwijs.nl.

In 2010 heeft dit project een vervolg gekregen in het ontwikkelen van een E-learning module in het kader van de Triple-P study naar cervixlengte meting bij zwangeren in verband met vroeggeboorte. 

Echocursus.net
Triple P study