SCALE

Het project 'Study Coach and Learning Environment (SCALE)' werd in 2005 en 2006 uitgevoerd door het LUMC, het Erasmus MC en het UMC Utrecht met subsidie van SURF.

Het SCALE project had tot doel om een studycoach te ontwikkelen in MedischOnderwijs.nl, gebaseerd op de studiegeschiedenis van de student zelf en de gebruiksgegevens van andere studenten.

Binnen het SCALE project werd(en):

  • alle E-learning modules die in MedischOnderwijs.nl worden aangeboden voorzien van een klassering (onder andere in MeSH),
  • een zoekfunctie in MedischOnderwijs.nl gemaakt waarmee E-learning modules eenvoudiger terug te vinden zijn
  • koppelingen gelegd met de Electronische Leeromgevingen van de projectpartners om een single-sign-in te realiseren voor studenten (later sloten ook de andere UMC's zich bij MedischOnderwijs.nl aan en legden deze zelfde koppeling)
  • de individuele studiegeschiedenis voor de student zelf zichtbaar gemaakt
  • automatische studieadviezen gerealiseerd in MedischOnderwijs.nl.

Project website SCALE