Projecten

E-learning ontwikkeling wordt meestal vormgegeven in een project. Het LUMC heeft meegewerkt aan een veelheid aan E-learning projecten, waarbij ook vaak samengewerkt wordt tussen de verschillende medische faculteiten. De E-learning werkgroep van de NVMO is het platform waar deze samenwerking zijn oorsprong vindt. Voor de grotere projecten is hierbij een aantal maal subsidie verleend door de overheid door de SURF foundation.

E-learning projecten zijn meestal gericht op 1 of meerdere van de volgende doelstellingen:

  • Ontwikkelen van een nieuwe E-learning applicatie
  • Inzet van een nieuwe ICT techniek in het onderwijs 
  • Ontwikkelen van nieuwe E-learning modules voor het onderwijs
  • Vergroting van de inzet van bestaand E-learning materiaal in het onderwijs
  • Onderzoek naar de inzet van E-learning in het onderwijs

E-learning werkgroep NVMO
SURF