CASK

Clinical Anatomical SkillsClinical Anatomical Skills (CASK) programma’s zijn interactieve tutorials, waarbij als het ware een ‘ingebouwde’ docent stimulerende vragen stelt, feedback geeft op de geboden antwoorden en de student zo via trial en error leert.

Gestreefd wordt alleen klinisch relevante anatomie te behandelen en de materie zo visueel mogelijk aan te bieden.

De onderwerpen varieren van probleemgeorienteerd (chestpain, AAA) naar regio-georienteerd (hart, inguinal area). Het niveau varieert van 1e jaars niveau tot postacademisch onderwijs. Er is een serie lessen over de macroscopische anatomie en een serie over microscopische anatomie. De lessen zijn merendeels tweetalig - Engels en Nederlands.

Clinical Anatomical Skills