Injury

InjuryIn het programma Injury is een set van 20 korte casus op het gebied van verwondingen ontwikkeld. Deze casus staan niet op zich, maar zorgen er als set voor dat de student kennis maakt met verschillende verwondingen, zoals deze binnenkomen op de eerste hulp. Daarbij wordt in vaste stappen de wond beoordeeld en behandeld:

  • Beoordeling van het soort wond, bijvoorbeeld het onderscheid tussen snij-, steek en brandwonden
  • Beoordeling van de eigenschappen van de verwonding, bijvoorbeeld of er sprake is van weefselverlies 
  • Therapie, waarbij bijvoorbeeld een keus gemaakt moet worden tussen primair sluiten of uitgestelde wondsluiting
  • Complicaties die binnen een dag tot enkele weken na de verwonding te verwachten zijn
  • Follow-up, waarbij bijvoorbeeld een keus gemaakt moet worden na hoeveel dagen een patiënt zich op de poli moet melden ter controle.