Master PRO

MasterPROMaster PRO is een E-learning ontwikkel pakket waarmee auteurs casus kunnen ontwikkelen op Internet voor gebruik door studenten op Internet. Master PRO is ontwikkeld binnen het LUMC, maar wordt momenteel gebruikt door E-learning ontwikkelaars van verschillende UMC's.

Master PRO casus bestaan uit een introductie, een variabel aantal pagina's en een nabespreking. Binnen de pagina's kan gebruik gemaakt worden van een een groot aantal verschilende vraagtypes om de student interactief bij de casus te betrekken, zoals:

  • Meerkeuze vragen met 1 of meerdere juiste antwoorden
  • Open vragen
  • Aanwijsvragen
  • Sleepvragen met lijstjes of op een afbeelding
  • Aanvul vragen met open of meerkeuze antwoorden
  • Schaalvragen
  • Matrix vragen met 1 of meerdere juiste antwoorden

Natuurlijk is het ook mogelijk om alle vormen van multimedia in een casus te gebruiken, zoals afbeeldingen, geluiden, film en animaties.

Omdat studenten steeds vaker E-learning starten vanaf een mobiel apparaat (zie artikel PME) is Master PRO hier volledig op aangepast.

MasterPRO.nl