MedischOnderwijs.nl

MedischOnderwijsMedischOnderwijs.nl is ontwikkeld aan het LUMC en middels een aantal door SURF gesubsidieerde samenwerkingsprojecten uitgegroeid tot een landelijk systeem. MedischOnderwijs.nl regelt momenteel de toegang tot al het medische E-learning dat binnen Nederland beschikbaar wordt gesteld via Internet. Ook internationale E-learning websites kunnen via MedischOnderwijs.nl ontsloten worden.

MedischOnderwijs.nl is gekoppeld aan Blackboard, zodat alle LUMC studenten in kunnen loggen zonder opnieuw een account aan te maken. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk zelfstandig een account aan te maken en te gebruiken.

MedischOnderwijs.nl
Instructie account aanmaken