Ontwikkelingen

Toename van het gebruik van E-learning in 5 jaarIn het LUMC wordt veel programmatuur voor E-learning in huis ontwikkeld. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde technieken, die centraal ondersteund worden. Dit heeft als voordeel dat de programmatuur eenvoudig aangepast kan worden aan nieuwe wensen en ook dat de programma's aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Blackboard, MedischOnderwijs.nl en een aantal verschillende E-learning programma's zo aan elkaar te koppelen dat gegevens worden uitgewisseld. Dit maakt het mogelijk dat alle gegevens op het gebied van E-learning en studenten op 1 plaats beschikbaar zijn, namelijk in MedischOnderwijs.nl. Docenten en studenten kunnen hier altijd de nieuwste informatie over E-learning en het gebruik daarvan bekijken.

Vaak werkt het LUMC voor nieuwe ontwikkelingen samen met de andere Nederlandse faculteiten.