Introductie

MedischOnderwijs.nl

E-learning is in het LUMC al ruim 10 jaar geleden geĆÆntroduceerd als onderwijsvorm, waarbij we destijds nog spraken van Computer Ondersteund Onderwijs (COO). Sindsdien is E-learning uitgegroeid tot een onderwijsvorm die niet meer uit het onderwijs weg te denken is.

Studenten groeien vanaf de lagere school op met Internet en vinden het niet meer dan normaal dat E-learning ook in de medische opleiding beschikbaar is. De laatste jaren zien we ook een toename van de acceptatie van E-learning als onderwijsvorm in het postacademisch onderwijs en de interne opleidingen van het LUMC.

Momenteel wordt al het E-learning gedistrubeerd via MedischOnderwijs.nl.

Definitie van E-learning

Om onderscheid te kunnen maken tussen E-learning en andere digitaal beschikbare bronnen, zoals bijvoorbeeld de Electronische Leeromgeving, houden we de volgende definitie van E-learning aan:

  • Zelfstandige interactieve leereenheid met een specifiek leerdoel
  • Gericht op het vermeerderen van medische kennis of vaardigheden
  • Bedoeld om gebruikt te worden via een computer

E-learning kan vanuit huis of vanuit de faciliteiten van het LUMC worden gevolgd.

MedischOnderwijs.nl