In de praktijk

Inzet van E-learning in het onderwijsprogramma van het LUMC

E-learning kan op veel verschillende manieren in het onderwijs ingezet worden:

  • van individueel zelfstudie materiaal tot illustratie materiaal tijdens college's,
  • van vrijblijvend extra onderwijsmateriaal tot verplichte toets,
  • van theoretische kennisoverdracht, bijvoorbeeld ter vervanging van een college tot praktische toepassing van kennis, bijvoorbeeld in patiënt simulaties
  • van verplichte voorbereiding op een werkgroep tot vrijwillige evaluatie na afloop van een onderwijsblok  
  • van 1e jaars geneeskunde studenten tot nascholing aan medisch specialisten 

Elk doel vraagt om een specifieke E-learning applicatie en een specifieke inpassing daarvan in het onderwijsprogramma. De meest gangbare vorm van inzet van E-learning is op dit moment de Blended vorm, waarbij E-learning als onderwijsvorm gecombineerd wordt met andere vormen van onderwijs, zoals college's, toetsing en praktische vaardigheidstraining. Goede voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de inzet van E-learning in de cursus EHBO en reanimatie aan 2e jaars geneeskunde en het co-schap Heelkunde. E-learning wordt hier als verplichte voorbereiding op praktische sessies in het Skillslab aangeboden.