Educatieve Voorziening

Educatieve VoorzieningOnderwijs aan zieke leerlingen

De Educatieve Voorziening (EV) begeleidt kinderen en jongeren met een chronische of (psycho)somatische aandoening, die in het LUMC klinisch of poliklinisch worden behandeld. Hun aandoening kan van invloed zijn op het functioneren op school. De EV biedt begeleiding aan kinderen en jongeren, aan hun ouders of verzorgers en aan de betrokken scholen.

De EV bestaat uit 3 onderwijskundig medewerkers:

 • Jolan Belt  
 • Silvia Klunder
 • Noortje Laurens

Kinderen en jongeren kunnen bij de EV worden aangemeld door:  

 • maatschappelijk werkers in het LUMC;
 • artsen;
 • verpleegkundigen;
 • ouders of verzorgers;
 • het kind of de jongere zelf;
 • de school van de leerling;
 • externe, bij het onderwijs betrokken professionals.

De verwijzing vindt altijd plaats in overleg met ouder/kind. De aanmelding kan per order in HIX, per telefoon of per email geschieden.
Een consulent van de EV zal altijd eerst een intakegesprek voeren met de leerling en zijn of haar ouders. Alleen met toestemming van de ouders zal de consulent contact opnemen met de school of andere betrokkenen. Bij langere opnames kan na contact met de thuisschool een lesprogramma worden opgesteld. Soms zal de EV alleen advies geven of doorverwijzen naar een consulent uit de regio.  

Taken consulenten Educatieve Voorziening   

De begeleiding kan bestaan uit:  

 • Ondersteunen en adviseren van scholen, ouders en kinderen bij problemen op school ten gevolge van de ziekte;
 • Lesgeven en begeleiden van kinderen en jongeren die langdurig opgenomen zijn in het LUMC;
 • Begeleiding polikinderen met een chronische aandoening, die  door de aandoening moeilijkheden ondervinden op school;
 • Scholen adviseren hoe zij thuisonderwijs kunnen organiseren wanneer de leerling langere tijd niet naar school mag;
 • Jaarlijks een gastles geven op de lerarenopleidingen over onderwijs aan zieke leerlingen;
 • Intern en extern professionals informeren over de gevolgen van ziek zijn op het kunnen volgen van onderwijs;
 • Aanvragen en plaatsen van een `KPN Klasgenoot`;
 • Scholen van de  andere kinderen in het gezin informeren: welke impact heeft de chronische of langdurige ziekte  van een broer of zus op hun (school)leven.

Klassikaal onderwijs aan zieke kinderen

De Educatieve Voorziening geeft lessen aan zieke leerlingen. Dat gebeurt van maandag tot en met donderdag in het leslokaal op J6-P (kamer 40). Kinderen die hun kamer niet mogen verlaten, krijgen les op de afdeling waar zij worden behandeld.    

Info voor professionals   

De werkzaamheden van consulenten bestaan voor ongeveer de helft uit lesgevende taken (in het leslokaal of op de kamer van de zieke leerling), daarnaast besteden zij ook een groot deel van hun tijd aan het begeleiden van leerlingen, ouders, scholen en leerkrachten. Zij informeren betrokkenen (intern en extern) over ziektebeelden en de invloed daarvan op het kunnen meedoen aan het onderwijsproces, zij sluiten aan bij gesprekken, adviseren, delen hun expertise en bemiddelen bij tal van zaken die te maken hebben met het onderwijs aan zieke leerlingen. Wanneer een leerling niet opgenomen is in het LUMC, zal deze gevolgd worden op de polikliniek. De consulenten van de EV komen de leerling dan op de poli opzoeken. Ook is er vaak telefonisch of e-mailcontact met ouders en betrokkenen. 

Aanmelden voor onderwijsondersteuning

Wilt u uw kind/leerling aanmelden voor onderwijsondersteuning? Neem dan contact op met de Educatieve Voorziening.

Meer informatie over onderwijs aan zieke kinderen

Wilt u meer weten over onderwijsondersteuning aan zieke kinderen? Neem dan contact op met de Educatieve Voorziening. U kunt voor meer informatie ook terecht op de website van ons landelijke netwerk ZieZon.nl.

Contact Educatieve Voorziening

LUMC
t.a.v. Educatieve Voorziening
Locatie: J6 - 40, route 649
Postbus 9600
2300 RC  Leiden

Telefoon: 071 - 526 2830
pGSM: 071 - 529 9162
E-mailadres: educatievevoorziening@lumc.nl

De Educatieve Voorziening is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Vanwege de landelijke maatregelen rondom de uitbraak van het Corona virus is de Educatieve Voorziening tijdelijk niet via bovenstaande telefoonnummers te bereiken.
Alle consulenten van de Educatieve Voorziening zijn werkzaam vanuit huis. U kunt hen bereiken door uw mail te sturen naar ons algemene email adres educatievevoorziening@lumc.nl.
Helaas kunnen wij de kinderen en jongeren die nu opgenomen zijn in het LUMC geen les aanbieden.