Expertisegroep Chronisch Zieken en Fertiliteit

Info voor patiënt 

Als u te maken krijgt met een chronische ziekte kan dit veel vragen en onzekerheid oproepen. Wanneer u er met hulp van uw eigen omgeving niet uitkomt of u wilt hierover praten met een professional buiten uw eigen netwerk, dan kunt u een beroep doen op het maatschappelijk werk van de expertisegroep Chronisch Zieken en Fertiliteit.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uw vragen die gerelateerd zijn aan de ziekte of behandeling, zoals:

 • wat is mijn toekomst?
 • hoe vind ik het vertrouwen terug in mijn lichaam?
 • hoe ga ik om met een chronische ziekte?
 • hoe ga ik om met onverklaarbare lichamelijke klachten?
 • hoe leer ik omgaan met jeuk?
 • hoe leer ik omgaan met overgewicht en ongezond gedrag?
 • waar kan ik terecht met praktische vragen, zoals werk en inkomen?

Contact

Wij zijn, voor het maken van een afspraak, bereikbaar via het secretariaat van de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice.
U kunt ook aan uw behandelend arts vragen om een verwijzing naar het maatschappelijk werk, dan nemen wij zo spoedig mogelijk met u contact op. 

Info aan verwijzer 

De maatschappelijk werkers van de expertisegroep Chronisch Zieken en Fertiliteit zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten, die te maken krijgen met een chronische aandoening. Deze fase brengt veelal grote onzekerheid en vragen met zich mee. Vaak spelen angst over de toekomst, het verlies van vertrouwen in het eigen lichaam en maatschappelijk consequenties bijvoorbeeld op het gebied van arbeid en inkomen een grote rol.

De maatschappelijk werkers begeleiden desgewenst de patiënt na het stellen van de diagnose, voorafgaand aan, tijdens en/of na de behandeling. 
Ons aanbod bestaat uit o.a:

 • leren omgaan met de gevolgen van ziekte en/of behandeling
 • hervinden van vertrouwen in eigen lichaam
 • krabbeheersing bij jeuk
 • begeleiding van patiënten met fertiliteit vragen
 • counseling bij besluitvorming t.a.v. behandeling
 • bieden van ontspanning- en ademhalingsoefening
 • geven van patiënten-educatie programma’s
 • consultatie geven aan verwijzers

Contact

Voor vragen over patiënten, advies of het verwijzen van een patiënt (met goedkeuring van de patiënt) kunt u met ons contact opnemen. 
Wij zijn bereikbaar via het secretariaat van de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice.