Team Volwassenzorg

Het team Volwassenzorg bestaat uit 4 expertisegroepen:

Deze  expertisegroepen zijn gespecialiseerd  in de gevolgen van verschillende ziekte/behandeling.
De expertise is opgebouwd uit ervaring scholing en collegiaal overleg.

Tussen de afdeling en de expertisegroepen is er ook regelmatig overleg.