Maatschappelijk Werk

Voor patiënten 

U bent verwezen naar het maatschappelijk werk of u wilt zelf contact met een maatschappelijk werker. Wat mag u verwachten?
U kunt denken aan hulp bij:

  • de verwerking en het leren omgaan met uw ziekte
  • hoe u omgaat met de gevolgen van complexe behandelingen
  • uw zieke kind en wat dit betekent voor u en uw omgeving
  • problemen met uw recente verlies of rouw daarna
  • vragen over uw werk en werk integratie tijdens uw ziekte
  • vragen over voor u specifieke, sociale voorzieningen
  • financiële problemen als gevolg van uw ziekte 

Werkwijze maatschappelijk werk

Door middel van gesprekken kijken we samen met u hoe u door ons gesteund kan worden in het ziekteproces. De meeste gesprekken vinden met u alleen of samen met u en familie plaats.
Soms adviseren wij u aan te sluiten bij groepsbijeenkomsten, die we organiseren.

Wij werken in 2 teams:


Uitgebreide informatie over ons hulp aanbod vindt u onder de hoofdstukken team Volwassenenzorg en team Ouderbegeleiding.

Groepsbijeenkomsten maatschappelijk werk

Gedurende het hele jaar worden er diverse groepsbijeenkomsten gegeven door maatschappelijk werkers.
Welke groepsbijeenkomsten worden er gegeven?

Voor professionals 

U bent een collega of iemand, die beroepshalve meer van ons wilt weten?
Wij vertegenwoordigen met 17 maatschappelijk werkers de sector maatschappelijk werk van de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice. Wij werken in Expertiseteams op het gebied van Volwassenenzorg en Ouderbegeleiding.
Team Volwassenenzorg bestaat uit de expertisegroepen Chronisch Zieken en Fertiliteit, Oncologie, Transplantatie en Acute Zorg. 

Onze missie is patiënten toe te rusten om de opname en behandeling, met zo min mogelijk aanslag op emotionele en economische reserves te door staan.
De modules van onze hulpverlening staan geformuleerd in het “Transparant aanbod medisch maatschappelijk werk in UMC’s”. U kunt deze vinden via www.movisie.nl

De hulpverlening vindt plaats in individuele contacten, maar ook door het aanbieden van groepsbijeenkomsten.

Daarnaast richten wij ons op het toerusten van andere professionals binnen onze organisatie, door middel van het geven van onderwijs en trainingen.
Ook zijn we actief op het gebied van ketenzorg of in spiegelbijeenkomsten (bijeenkomsten waarin patienten reacties op hun ervaringen geven, die leiden tot verbeterpunten in onze patientenzorg).

Bent u geïnteresseerd of wilt u overleg?
Neem contact met ons op via het secretariaat van de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice.