Onderwijs en opleidingen

Binnen de Dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice is er een werkgroep onderwijs.
Deze groep is specifiek getraind om onderwijs te geven aan diverse doelgroepen en voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Arts-assistenten
 • Co-assistenten
 • Studenten geneeskunde
 • Specialistische opleiding verpleegkundigen
 • HBO opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Bijscholing artsen en verpleegkundigen
 • OK assistenten
 • MBO verpleegkunde

Onderwijs wordt op maat ontwikkeld. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden:

 1. De psychosociale en maatschappelijke aspecten gerelateerd aan ziekte, behandeling en opname.
 2. De culturele verscheidenheid m.b.t vraag en aanbod in de zorg.
 3. De patiënt centraal: zelfzorgmanagement.
 4. Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in hun relatie met patiënten.
 5. Omgaan met confliten.
 6. Omgaan met stress en emoties
 7. Patiënt presentatie, waarin eigen ervaring van de patiënt centraal staat.

Het onderwijs bestaat uit:

 • Kennisoverdracht
 • Trainen van vaardigheden
 • Het bespreken van casuïstiek