J. (Jolan) Belt

Consulent onderwijsondersteuning

Vakgebied(en)

  • Onderwijs voor (zieke) leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs

Introductie

Patiëntenzorg Educatieve Voorziening


Overige specialisaties

- Samenwerken met externe partners (ambulant begeleiders, scholen, jeugdarts, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk)
- Begeleiden van kinderen (en hun ouders en scholen) die via de poli binnenkomen en nooit opgenomen zijn in het LUMC
- Bezoeken van scholen om impact van ziekte op het onderwijs duidelijk te maken of mee te denken over oplossingen (schoolverzuim, pesten)
- Lesgeven aan kinderen van de basisschool, begeleiden van basisscholen, vooral de midden- en bovenbouw


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer J6-40

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 2830

Postzone J6-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: J.Belt@lumc.nl