Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice

De dienst Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice bestaat uit maatschappelijk werkers, medewerkers patiëntenservicebureau, medewerkers familieopvang op de Spoedeisende Hulp en onderwijsconsulenten.