Verwijzers

Alleen patiënten die onder behandeling zijn bij een specialist in het LUMC kunnen worden doorverwezen naar één van onze diëtisten. Huisartsen en specialisten van buiten het LUMC kunnen geen patiënten naar ons doorverwijzen.
De Dienst Diëtetiek heeft met de specialisten in het LUMC verwijscriteria afgesproken die te vinden zijn op onze interne website.