Uw diëtist

Alle diëtisten van het LUMC staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit houdt in dat er landelijke eisen worden gesteld om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Met het zelfde doel nemen onze diëtisten deel aan diverse landelijke overleggen voor deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van behandelrichtlijnen.

Onze diëtisten

Bij de Dienst Diëtetiek van het LUMC werken achttien diëtisten en één secretaresse.

Specialisaties dieetbehandeling

De diëtisten hebben zich gespecialiseerd in dieetbehandeling bij:

 • chirurgie;
 • diabetes; 
 • dialysebehandeling;
 • eetstoornissen bij kinderen en jongeren;
 • hart- en vaatziekten;
 • longziekten;
 • maag-, darm- en leverziekten;
 • nierziekten;
 • oncologie (kanker); 
 • radiotherapie;
 • transplantatiegeneeskunde;
 • ziekten bij kinderen.

Dieetbehandeling

Uw ziekte of behandeling kan er toe leiden dat u (tijdelijk) een dieet nodig heeft. We stellen in overleg met u uw dieetbehandeling vast.

In het samenstellen van uw dieetbehandeling houden we rekening met:

 • de verwijzing van de medisch specialist;
 • de medische diagnose;
 • onderzoeksuitslagen;
 • eventuele voedingsproblemen en voorkeuren.

De behandeling van een diëtist bestaat uit:

 • uitleg over de relatie tussen uw aandoening en voeding;
 • praktische adviezen voor het volgen van het dieet;
 • zo nodig schriftelijke informatie;
 • motiveren en stimuleren;
 • evalueren van de behandeling.

Uw arts ontvangt een rapportage van de dieetbehandeling. Zo nodig voert de diëtist overleg met de verwijzer (uw arts) en/of andere behandelaars over uw dieetbehandeling.

Behandeling door diëtist-in-opleiding

Het LUMC is een opleidingsziekenhuis waar studenten (diëtisten in opleiding) worden begeleid. Het kan daarom voorkomen dat een diëtist in opleiding aanwezig is tijdens het gesprek tussen u en de diëtist. Dit wordt altijd vooraf gemeld. U mag dit weigeren. Dit heeft geen gevolgen voor de dieetbehandeling. Als een diëtist-in-opleiding in staat is om zelfstandig te werken, kan het ook voorkomen dat ze zelfstandig het gesprek met u voert.