Patiënt en zorg

Handknijpmeter en voedingsmiddelengids

Voeding speelt een belangrijke rol bij uw behandeling en herstel.De diëtisten van het LUMC zijn de experts op het gebied van voeding. Door onze academische ervaring zijn we in staat patiënten met voedingsproblemen te adviseren en te begeleiden. Wij begeleiden alleen patiënten die in het LUMC worden behandeld en een dieetbehandeling nodig hebben. Daarbij werkenwe volgens landelijke richtlijnen.

De diëtist stelt een dieetadvies samen dat is aangepast aan uw medische en persoonlijke situatie en maakt met u afspraken over het vervolg van uw behandeling. De Dienst Diëtetiek doet ook wetenschappelijk onderzoek naar voedingsproblemen en dieetbehandelingen. Daarnaast dragen wij bij aan de opleiding en bij- en nascholing van studenten, artsen en verpleegkundigen.

Samenwerking met medische afdelingen

De Dienst Diëtetiek van het LUMC werkt nauw samen met zorgverleners in het LUMC die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw behandelend arts, verpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen (bijvoorbeeld diabetesverpleegkundige, stomaverpleegkundige of bestralingsverpleegkundige). Uw behandelend arts of verpleegkundige weet wanneer u moet worden doorverwezen naar een diëtist van onze afdeling.

Diëtistische gegevens op Patiëntportaal

Als patiënt van het LUMC heeft u ook toegang tot uw diëtistische gegevens via ons patiëntportaal. Het patiëntportaal mijnLUMC is een beveiligde omgeving waarop alleen u toegang tot uw gegevens heeft.

Patientportaal